Voľby do Rady školy

Na základe hlasovania vykonaného dňa 10.09.2020 v čase ranného príchodu dieťaťa do MŠ boli zvolený dvaja kandidáti z rodičov: pán Agócs a pán Šebesta.

Výsledky hlasovania:

1. pán Agócs - 45 hlasov

2. pán Šebesta - 16 hlasov

3. pani Majorová - 9 hlasov

4. pán Kinčeš - 13 hlasov

5. pán Kriško - 10 hlasov

6. pani Csányi - 4 hlasy

7. pán Brhlovič - 9 hlasov