Zber papiera

30.09.2020


POKYNY UPRAVUJÚCE PODMIENKY PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

Od 02.09.2020


Informácie pre novoprijaté deti do triedy mravčekovČo potrebuje dieťa vedieť pri nástupe do materskej školyĎakujeme za podporu projektu Magistrátu hl. mesta BA s názvom: „Detská škôlkarská Olympiáda - Radosť detí formou hry a pohybu”, ktorý podporil sumou 800 EUR.

Ďakujeme za podporu projektu Magistrátu hl. mesta BA s názvom: „Detská škôlkarská Olympiáda - Radosť detí formou hry a pohybu”, ktorý podporil sumou 800 EUR. Už sa začíname na obľúbenú športovú pohybovú aktivitu s chuťou pripravovať:)


Ďakujeme za podporu dobrovoľníckemu projektu Deloitte Impact day „Skrášlime si škôlkarsku záhradu a plot od Deloitte“ v sume 250 Eur.

Ďakujeme za podporu dobrovoľníckemu projektu Deloitte Impact day „Skrášlime si škôlkarsku záhradu a plot od Deloitte“, budeme mať šikovnými a milými deloitt-ákmi zveľadené priestory škôlky:)


Ďakujeme za podporu projektu Nadácia Volkswagen: „Škôlkarske ihrisko pre bezpečný pohyb a hru detí", ktorú podporili v sume 1000 Eur.

Ďakujeme za podporu projektu Nadácia Volkswagen: „Škôlkarske ihrisko pre bezpečný pohyb a hru detí“, ktorú podporili v sume 1000 Eur.


Ďakujeme za podporu OLO - projekt Olompiáda, získali sme za zber 26,40 Eur:)

Ďakujeme za podporu OLO - projekt Olompiáda, získali sme za zber 26,40 Eur:), za čo si môžme kúpiť kráse detské knižky:)


Ďakujeme za podporu Nadácii Pontis projekt Naše mesto 2019 "Zrevitalizujme si naše detské ihrisko a vyčistime priestory škôlky"

Ďakujeme za podporu Nadácii Pontis projekt Naše mesto 2019 "Zrevitalizujme si naše detské ihrisko a vyčistime priestory škôlky", v sume 120 Eur. V júny príde cca 15 dobrovoľníkov znova zrevitalizovať exteriér našej krásnej škôlky.


Ďakujeme za podporu projektu MÚ Straré mesto s názvom: „V zdravom tele – zdravý duch - Podpora pohybovo-hrových aktivít detí na zrevitalizovanom detskom ihrisku”, ktorý podporil sumou 400 EUR

Ďakujeme za podporu projektu MÚ Staré mesto s názvom: „V zdravom tele – zdravý duch - Podpora pohybovo-hrových aktivít detí na zrevitalizovanom detskom ihrisku”, ktorý podporil sumou 400 EUR na výchovno-vzdelávacie a pohybové pomôcky.


Ďakujeme z podporu projektu Nadácie Tesco - "Vy rozhodujete my pomáhame, Radosť detí z pohybu na bezpečnom a hravom detkom ihrisku", ktorú podporili v sume 600 Eur

projekt Nadacia Tesco projekt 5.edicie grantoveho programu „Vy rozhodujete my pomahame: Radosť detí z pohybu na bezpečnom a hravom detkom ihrisku" , ktorú podporili v sume 600 Eur. Prostriedky sú určené na nákup výchovno-vzdelávacích a pohybových pomôcok.


Ďakujeme UNSS za schválenie projektu Zdavé oči.

Ďakujeme UNSS za schválenie projektu Zdavé oči. Naše detičky budú mať možnosť priamo v školke si dať vyšetriť zrak.


Ďakujeme za sponzorský dar od UNILEVER

Ďakujeme za sponzorský dar od Unilever Slovensko, spol. s r.o. ktorý dobrial čistice potreby našej škôlke:) Patrí vám od nás veľké ďakujeme:)


V školskej jedálni varia ZDRAVO a CHUTNE pre naše deti

Milí rodičia, vďaka vašej finančnej podpore, pani Borovičková s pani kuchárkami Dankou a Katkou zahŕňajú do jedálnička našich detí ovocie a varia so zdravými potravinami. Vznikli nové jedlá: avokádový dip, cícerová polievočka, bulgur s ovocím, ryža so šafránom,... Varí sa so špaldovou múkou, kuskusom, solí sa morskou soľou a sladí trstinovým cukrom alebo medom. Ďakujeme za vašu podporu, ktorá je venovaná zdraviu našich detí. tím O.Z. Zámoček


Spolupráca rodičov s MŠ

Milí rodičia, ďakujeme že nám dáte vedieť, v akej oblasti nám možete pomôct.. Príkl.: remeselnícke práce (údržba inter., krajčírske, maliar.,opravárske práce, …)., záhradnícke práce., odborníci s PC., rozmnožovanie pracovných listov pre deti., iné (sponzorské dary, kancelárske potreby, potreby pred deti, na chod prevádzky MŠ-čistiace prostriedky, …) Prosím ponuky zasielajte pani riaditeľke (mskuzmanyho@staremesto.sk), alebo pani učiteľkám v v triedach. Ďakujeme vám:)


Spolupráca MŠ s Občianskym združením Zámoček

Občianske združenie Zámoček od roku 2003 podporuje Materskú školu Kuzmányho, aby naše deti svoje škôlkarske roky prežili v podnetnom, zdravom a všestranne rozvíjajúcom prostredí. OZ Zámoček funguje dobrovoľnícky a tvoria ho rodičia detí navštevujúcich Materskú školu.


Spolupráca materskej školy s rodičmi

Rodičov pravidelne informujeme o akciách, aktivitách a o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ. V prípade záujmu rodiča je možné dohodnúť si s triednou učiteľkou individálne rodičovské stretnutie o svojom dieťati. Ohlasy rodičov na rodičovské stretntutia s pani učiteľkami sú veľmi pozitívne.


Spolupráca MŠ s inými zariadeniami

viac ...


Zámočkovská kuchárska kniha chutných receptov najobľúbenejších jedál detí je na svete:)))

Počas celého šk.r. prebiehala príprava na vydanie kuchárskej knihy z MŠ, zbierali sme obrázky a podnety od detí, rodičov, personálu MS (p. učiteľky, kuchárky), výber najlepšej ponuky tlače,... Kuchárska kniha obsahuje zdravé recepty obľúbených a chutných jedál detí z MS Kuzmányho. Vydanie kuchárskej knihy a distribúcia rodičom a priateľom školy, prebehla v júny 2019 hurá:), Kuchársku knihu si je naďalej možne zakúpiť v MŠ Kuzmányho.


Tvorba knihy

trieda Včielky a Lienky


Dokážem to sám – sebaobsluha pri stolovaní

pre všetky deti MŠ


Prihlásenie na krúžky

do konca 2020


Zmeny v poplatkoch za materskú školu

Školné a strava


Fotografie v galérii

Pre rodičov - zmena hesla