Prehľad prázdnin školský rok 2019-20 v našej materskej škole:

 

Školský rok 2019/2020 sa začína 02.09.2019 (pondelok).

Školské vyučovanie sa začína 02.09.2019 (pondelok).

 

Jesenné prázdniny sa začínajú 30.10.2019 (streda) a končia sa 31.10.2019 (štvrtok). Vyučovanie sa začína 04.11.2019(pondelok).

Vianočné prázdniny sa začínajú 23.12.2019 (pondelok) a končia sa 07.01.2020 (utorok). Vyučovanie sa začína 08.01.2020 (streda).

Polročné prázdniny03.02.2020 (pondelok). Vyučovanie sa začína 04.02.2020 (utorok).

Jarné prázdniny pre Bratislavský kraj sa začínajú 17.02.2020 (pondelok) a končia 21.02.2020 (piatok). Vyučovanie sa začína 24.02.2020 (pondelok).

Veľkonočné prázdniny sa začínajú 09.04.2020 (štvrtok) a končia 14.04.2020 (utorok). Vyučovanie sa začína 15.04.2020 (streda).

Letné prázdniny sa začínajú 01.07.2020 (streda) a končia 31.08.2020 (pondelok). 

Školský rok 2020/2021 sa začína 02.09.2020 (streda).

 

Školské zariadenie, kde môžete dieťa umiestniť počas prázdnin, sledujte na našej stránke alebo na stránke zriaďovatela MS Kuzmányho http://www.staremesto.sk/

Prázdniny sa týkajú základných škôl, v týchto dňoch nebýva prerušená prevádzka MŠ ale z dôvodu nižšieho stavu detí býva zvyčajne obmedzený počet tried a deti sú rozdelené alebo spojené v jednej triede. V prípade preušenia prevádzky informujeme rodičov na výveskách v materskej škole.