Projekty

Tvorba knihy

trieda Včielky a Lienky


Dokážem to sám – sebaobsluha pri stolovaní

pre všetky deti MŠ


Ďakujeme za podporu projektu Nadácia Volkswagen: „Škôlkarske ihrisko pre bezpečný pohyb a hru detí", ktorú podporili v sume 1000 Eur.

Ďakujeme za podporu projektu Nadácia Volkswagen: „Škôlkarske ihrisko pre bezpečný pohyb a hru detí“, ktorú podporili v sume 1000 Eur.


Ďakujeme za podporu projektu Magistrátu hl. mesta BA s názvom: „Detská škôlkarská Olympiáda - Radosť detí formou hry a pohybu”, ktorý podporil sumou 800 EUR.

Ďakujeme za podporu projektu Magistrátu hl. mesta BA s názvom: „Detská škôlkarská Olympiáda - Radosť detí formou hry a pohybu”, ktorý podporil sumou 800 EUR. Už sa začíname na obľúbenú športovú pohybovú aktivitu s chuťou pripravovať:)


Ďakujeme za podporu OLO - projekt Olompiáda, získali sme za zber 26,40 Eur:)

Ďakujeme za podporu OLO - projekt Olompiáda, získali sme za zber 26,40 Eur:), za čo si môžme kúpiť kráse detské knižky:)


Ďakujeme za podporu dobrovoľníckemu projektu Deloitte Impact day „Skrášlime si škôlkarsku záhradu a plot od Deloitte“ v sume 250 Eur.

Ďakujeme za podporu dobrovoľníckemu projektu Deloitte Impact day „Skrášlime si škôlkarsku záhradu a plot od Deloitte“, budeme mať šikovnými a milými deloitt-ákmi zveľadené priestory škôlky:)


Ďakujeme za podporu Nadácii Pontis projekt Naše mesto 2019 "Zrevitalizujme si naše detské ihrisko a vyčistime priestory škôlky"

Ďakujeme za podporu Nadácii Pontis projekt Naše mesto 2019 "Zrevitalizujme si naše detské ihrisko a vyčistime priestory škôlky", v sume 120 Eur. V júny príde cca 15 dobrovoľníkov znova zrevitalizovať exteriér našej krásnej škôlky.


Ďakujeme za podporu projektu MÚ Straré mesto s názvom: „V zdravom tele – zdravý duch - Podpora pohybovo-hrových aktivít detí na zrevitalizovanom detskom ihrisku”, ktorý podporil sumou 400 EUR

Ďakujeme za podporu projektu MÚ Staré mesto s názvom: „V zdravom tele – zdravý duch - Podpora pohybovo-hrových aktivít detí na zrevitalizovanom detskom ihrisku”, ktorý podporil sumou 400 EUR na výchovno-vzdelávacie a pohybové pomôcky.


Ďakujeme z podporu projektu Nadácie Tesco - "Vy rozhodujete my pomáhame, Radosť detí z pohybu na bezpečnom a hravom detkom ihrisku", ktorú podporili v sume 600 Eur

projekt Nadacia Tesco projekt 5.edicie grantoveho programu „Vy rozhodujete my pomahame: Radosť detí z pohybu na bezpečnom a hravom detkom ihrisku" , ktorú podporili v sume 600 Eur. Prostriedky sú určené na nákup výchovno-vzdelávacích a pohybových pomôcok.


Ďakujeme UNSS za schválenie projektu Zdavé oči.

Ďakujeme UNSS za schválenie projektu Zdavé oči. Naše detičky budú mať možnosť priamo v školke si dať vyšetriť zrak.


Ďakujeme za sponzorský dar od UNILEVER

Ďakujeme za sponzorský dar od Unilever Slovensko, spol. s r.o. ktorý dobrial čistice potreby našej škôlke:) Patrí vám od nás veľké ďakujeme:)