Zamestnanci materskej školy

 

V našej materskej škole pracuje spolu šesť pedagogických zamestnancov vrátane riaditeľky MŠ s dlhoročnou praxou v oblasti výchovy a vzdelávania, dve nepedagogické zamestnankyne – školníčka a upratovačka a tri zamestnankyne školskej jedálne, vrátane vedúcej školskej jedálne.

Pedagogickí zamestnanci

1. trieda: Mravčekovia
Omaniková Katarína, Mgr. - triedna učiteľka
Mikulášová Viera, PaedDr.

2. trieda: Lienky
Mikšovská Mariana, Mgr. - riaditeľka MŠ
Rákocziová Martina - triedna učiteľka

3. trieda: Včielky

Dohnalová Libuša - triedna učiteľka
Ťažárová Henrieta 

 

Nepedagogickí zamestnanci:

1. Gaštanová Beata - školníčka
2. Pelikánová Erika - upratovačka

 

Zamestnanci školskej jedálne:

1. Borovičková Oľga - vedúca ŠJ
2. Hambálková Dana - hlavná kuchárka
3. Šteflíková Anna - pomocná kuchárka